Binnen onze werkgroep hanteren wij het “Twaalf Stappen Programma”. Door het volgen van dit programma hebben velen van ons de weg naar een nuchter bestaan gevonden. Per bijeenkomst wordt er een stap behandeld. De stap wordt voorgelezen, inclusief de toelichting daarvan. Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek over de betekenis van deze stap in zijn of haar leven.

De Twaalf Stappen zijn als volgt:

 1. Wij geven toe dat wij machteloos staan tegenover de alcohol en dat ons leven daardoor stuurloos is geworden.
 2. Wij geloven dat een kracht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kan maken.
 3. Wij nemen het besluit te breken met de alcohol en ons leven grondig te veranderen.
 4. Wij hebben de moed om een diepgaande morele inventarisatie van onszelf te maken.
 5. Wij geven tegenover onszelf en anderen onze misstappen toe.
 6. Wij zijn bereid om onze fouten toe te geven.
 7. Wij stellen ons bescheiden op, niet alleen tegenover degenen die we pijn hebben gedaan.
 8. Wij maken een lijst met de namen van allen, die door ons schade en leed hebben ondervonden.
 9. Wij zijn bereid om dit leed, zonder iemand te kwetsen, zoveel mogelijk goed te maken.
 10. Wij maken er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en we proberen terstond de fouten die hebben gemaakt, te onderkennen.
 11. Wij hebben een koers waarlangs we ons leven willen leiden. In emotionele tijden moeten wij ons regelmatig bezinnen of we nog op koers liggen.
 12. Bij het geestelijk bewust worden als gevolg van deze stappen, hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen.


                                                                                                                   

 

                                                                 

 

Dit gedeelte is speciaal voor mensen die niet bekend zijn met AA. Het doel is je te helpen enigszins wegwijs te worden.

Wat is AA?
‘Anonieme Alcoholisten’ is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

Voor wie is AA?
AA is voor mensen die willen stoppen met drinken. Niets meer, niets minder. In AA is een alcoholist als: Iemand die geen greep meer heeft op zijn of haar drinken en wiens leven daardoor stuurloos is geworden.

Wat is een alcoholist?
De meesten van ons zijn een lange, pijnlijke, en vooral beschamende weg gegaan voor zij ten volle beseften alcoholist te zijn. En zonder uitzondering moesten wij uiteindelijk zelf tot dit besef komen. Op onze website (HOME) staat een vragenlijst die je kan helpen uit te vinden of je mogelijk tot deze categorie behoort. Als je denkt dat dit misschien voor jou het geval is, bent je van harte welkom bij ons meer te weten te komen over jezelf in relatie tot alcoholisme.

Hoe werkt AA?
Wij beschouwen alcoholisme als een ziekte. Volgens ons drinkt een alcoholist omdat hij of zij niet anders kan. Om niet meer te hoeven drinken moet er dus iets veranderen. In AA helpen we elkaar hiermee door onze eigen ervaring vrijelijk beschikbaar te stellen voor een ieder die daarvan gebruik wil maken. We doen dat voornamelijk via onze groepsbijeenkomsten.

Over de hele wereld worden AA-bijeenkomsten gehouden, zo ook in Nederland. Er worden in ons land wekelijks zo’n 250 groepsbijeenkomsten georganiseerd. Voor de locatie kunt je contact met ons opnemen.

Daarnaast hebben we boeken, folders, brochures en ander materiaal waarin we onze geschiedenis en ervaringen met alle aspecten van alcoholisme en nuchterheid in AA hebben vastgelegd.

Kan ik zomaar bij een AA-bijeenkomst binnenstappen?
Bij de meeste groepen is dat geen enkel probleem. Als je denkt een probleem te hebben met alcohol kun je meestal gewoon naar de groepsbijeenkomst komen. Sommige groepen, zoals de onze, hebben liever dat je eerst even belt of e-mailt.

Als je het zelf prettig vindt eerst even met een groepslid te praten of kennis te maken is ook dat geen enkel probleem. Onder het kopje "Contact" staat hoe je ons kunt bereiken.  Wij zijn elke dag, 24 uur bereikbaar. Ook in het weekend en met de feestdagen.

Hoe zit dat met God?
Vele AA’ers hebben met die vraag geworsteld en velen staat deze worsteling nog te wachten. Maak je geen zorgen. Verreweg de meesten van ons hebben dit dilemma tot grote tevredenheid kunnen oplossen, en wel op hun eigen wijze en in hun eigen tijd. AA stelt op dit gebied geen enkele voorwaarde: wij gebruiken een spirituele, maar geen religieuze benadering.

Wel heeft de ervaring ons geleerd dat de essentie van ons alcoholisme is dat wij op eigen kracht niet meer konden stoppen met drinken. En dat dit voor de overgrote meerderheid van ons waarschijnlijk voor de rest van ons leven zal blijven gelden. Dat betekent dat we ergens een kracht zullen moeten vinden om ons te helpen datgene te doen wat we op eigen kracht niet kunnen.

Het staat elke AA’er volkomen vrij een dergelijke kracht al dan niet te zoeken en te vinden. Onze ervaring leert ons het volgende: zelfs de kleinst mogelijke bereidheid open te staan voor de mogelijkheid dat er, misschien, iets buiten onszelf bestaat dat ons kan helpen, is ruimschoots voldoende om een goed begin te maken.

En de rest wijst zich min of meer vanzelf. Per dag.

 

AA-Belofte:

Als wie dan ook, waar dan ook, de hulp van AA nodig heeft, wil ik dat de helpende hand van AA er is.

En dat is mijn verantwoordelijkheid.