Binnen onze werkgroep hanteren wij het “Twaalf Stappen Programma”. Door het volgen van dit programma hebben velen van ons de weg naar een nuchter bestaan gevonden. Per bijeenkomst wordt er een stap behandeld. De stap wordt voorgelezen, inclusief de toelichting daarvan. Vervolgens gaan de deelnemers in gesprek over de betekenis van deze stap in zijn of haar leven.

De Twaalf Stappen zijn als volgt:

 1. Wij geven toe dat wij machteloos staan tegenover de alcohol en dat ons leven daardoor stuurloos is geworden.
 2. Wij geloven dat een kracht groter dan wijzelf ons weer geestelijk gezond kan maken.
 3. Wij nemen het besluit te breken met de alcohol en ons leven grondig te veranderen.
 4. Wij hebben de moed om een diepgaande morele inventarisatie van onszelf te maken.
 5. Wij geven tegenover onszelf en anderen onze misstappen toe.
 6. Wij zijn bereid om onze fouten toe te geven.
 7. Wij stellen ons bescheiden op, niet alleen tegenover degenen die we pijn hebben gedaan.
 8. Wij maken een lijst met de namen van allen, die door ons schade en leed hebben ondervonden.
 9. Wij zijn bereid om dit leed, zonder iemand te kwetsen, zoveel mogelijk goed te maken.
 10. Wij maken er een gewoonte van onszelf te onderzoeken en we proberen terstond de fouten die hebben gemaakt, te onderkennen.
 11. Wij hebben een koers waarlangs we ons leven willen leiden. In emotionele tijden moeten wij ons regelmatig bezinnen of we nog op koers liggen.
 12. Bij het geestelijk bewust worden als gevolg van deze stappen, hebben wij getracht deze boodschap aan alcoholisten door te geven en deze beginselen bij al ons doen en laten toe te passen.